KOLEKCE ODBORNÝCH ČLÁNKů

Přehledové články pro zdravotníky

Perinatální a neonatální paliativní péče, postupy v paliativní medicíně, management bolesti, hranice viability, a jiné témata.

komunikace

Komunikace

Poslední aktualizace
·
Neonatální a perinatální paliativní péče přináší komunikačně velmi náročná témata. Témata zahrnují odhalení závažné vrozené vývojové vady, porod na hranici viability, rozhodování o ukončení orgánové podpory…
Přečíst článek Komunikace