Nejnovější Články

NeoPaliativa | post one

Paliativní Péče

Nezanedbatelný počet pacientů novorozeneckých oddělení je každý rok postižen život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním Rozvoj prenatální diagnostiky v posledních desetiletích zvyšuje pravděpodobnost časného záchytu závažných vrozených vad a pokroky v intenzivní neonatologické péči umožňují nemocným a nezralým novorozencům stále větší šanci na přežití. V situaci, kdy prognóza onemocnění je nepříznivá či nejistá, se vytvoření plánu …

Celý Článek

NeoPaliativa | Communication

Komunikace v neonatální a perinatální péči

Neonatální a perinatální paliativní péče přináší komunikačně velmi náročná témata. Témata zahrnují odhalení závažné vrozené vývojové vady, porod na hranici viability, rozhodování o ukončení orgánové podpory a úmrtí plodu nebo novorozence. Ve všech těchto situacích, které jsou extrémně stresující, je potřeba přistupovat k rodině jako k celku a poskytnout jí podporu na mnoha úrovních. Otevřená empatická komunikace …

Celý Článek

NeoPaliativa | Book

Péče o novorozence na hranici viability

Úvod Základní Definice Novorozenci narození před 22. týdnem těhotenství nejsou mimo dělohu schopni přežít. Důvodem je nezralost plic, které v této fázi vývoje neumožňují výměnu krevních plynů ani při použití nejmodernějších technologií současné neonatální péče. Hranice viability je ve většině zemí stanovena na 24.týden těhotenství. Hranice viability v ČR je stanovena na 24+0 týdnů těhotenství …

Celý Článek

NeoPaliativa | AI

Komfortní péče a terapie bolesti v neonatální paliativní péči

Úleva od bolesti a utrpení je jedním z nejdůležitějších cílů poskytování paliativní péče Novorozenci, včetně extrémně nezralých, prožívají bolest, ale na rozdíl od starších dětí a dospělých nemohou prožívání stresu verbalizovat, tudíž jsou plně závislí na včasném rozpoznání, vyhodnocení a adekvátním zásahu. Diagnostika bolesti a diskomfortu u novorozenců je prováděna na základě klinického hodnocení a/nebo pomocí …

Celý Článek

Send this to a friend