NeoPaliativa
Paliativní Péče v Neonatologii

Informační portál o neonatální a perinatální paliativní péči pro zdravotníky (perinatální ztráta, předčasný porod nebo jiná těžká životní situace rodičů a blízkých)

NeoPaliativa Logo

Úvodní Slovo

V posledních několika letech je věnováno v ČR perinatální paliativní péči a paliativní péči v neonatologii více a více pozornosti. Bezpochyby to souvisí s vysokou kvalitou diagnostické prenatální péče a následné péče o novorozence a vznikem prvních profesionálních funkčních nemocničních týmů. Zavedená stacionární špičková neonatologie v ČR aktuálně otevírá prostor pro rozvoj dalších interdisciplinárních vrstev péče. Angličtina má pro tento koncept výraz “Extra Layers of Care”, který se do češtiny nepřekládá snadno.

Jednou ze stěžejních složek tohoto multidisciplinárního přístupu je péče zaměřená na pacienta s nepříznivou či nejistou prognózou onemocnění, kdy se vytvoření plánu holistické péče zaměřené na komfort novorozence a podporu jeho rodiny stává nezbytnou součástí péče v neonatologii a je dalším krokem v cestě k humánní, etické a na rodinu zaměřené péče o nemocného novorozence.

Dostupná literatura týkající se paliativní péče o novorozence se rozrůstá a různé konkrétní postupy v paliativní péči o novorozence již byly v zahraniční literatuře popsány, jednotná konkrétní doporučení neexistují. Otázky kdy, jak, a u kterých novorozenců zahájit paliativní péči zůstávají na mnoha pracovištích zdrojem konfliktu a nejistoty. 

Cílem tohoto informačního portálu je edukace odborné veřejnosti v možnostech podpůrné a paliativní péče v ČR, usnadnění vyhledávání relevantních informací a “evidence based” článků díky ověřeným odkazům a v neposlední řadě sdílení dobré praxe a našich zkušeností s implementací podpůrné a paliativní péče v neonatologii v ÚPMD.

Projekt NeoPaliativa vznikl díky laskavé spolupráci Chiesi a tvořícího se podpůrného a paliativního týmu novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítěSoučástí stále se rodícího projektu je nejen tvorba tohoto informačního portálu, ale i koncept praktických workshopů se zaměřením na základy principy neonatální paliativní a podpůrné péče včetně nácviku komunikace v závažných situacích s tímto oborem souvisejících.

NeoPaliativa | Chiesi Logo 1.Primary
NeoPaliativa | Avast Logo
NeoPaliativa | UPMD Logo

Paliativní Péče

Informační portál o paliativní péči v perinatální medicíně a neonatologii

Komunikace

Sdělování závažných zpráv a nejčastěji používané strategie komunikace

Podpora Rodiny

Psychosociální podpora rodiny – naše současné možnosti, včetně Centra Provázení

Vzdělávání

Edukační materiály a možnosti tvorby workshopu pro Perinatologická centra

TESTIMONIALS

NeoPaliativa | Person Female

Ochota pomáhat a naslouchat byla pro nás klíčová. Děkujeme za veškerou pomoc.

– Z.S.

NeoPaliativa | Person Male

Pomoc a Podpora pro naší rodinu přišla v těch nejtěžších momentech a jsme za ní velmi vděční.

– P. K.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Paliativní Péče

Komfort a Terapie Bolesti

Send this to a friend