Úvod – správce a jeho kontaktní údaje

Společnost Chiesi CZ s.r.o., IČO: 616 79 381, se sídlem: Praha 8 – Libeň, Smrčkova 2485/4 , PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 35246 (dále jen „Společnost“), coby správce osobních údajů respektuje soukromí osob a ctí ochranu osobních údajů. Z uvedeného důvodu si přeje prostřednictvím tohoto sdělení informovat čtenáře o tom, jak Společnost při své činnosti nakládá s jejich osobními údaji, zejména jaké údaje jsou zpracovávány a k jakým účelům. Společnost upozorňuje, že v postavení subjektů údajů jsou pouze fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „subjekty údajů“).

Má-li čtenář jakékoliv dotazy týkající se tohoto sdělení či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany jeho osobních údajů, může kontaktovat Společnost na e-mailové adrese gdpr.cz@chiesi.com nebo na korespondenční adrese sídla Společnosti.

Zpracovávané osobní údaje a účel zpracování

Poskytnuté a případně později vzniklé osobní údaje jsou zpracovány a použity pouze v souladu s účelem stanoveným v tomto informačním sdělení o zpracování a ochraně osobních údajů.

Lékaři

V případě zpracování osobních údajů lékařů pro potřeby pořádání kongresů či jiných odborných akcí probíhá zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného pro tento účel jednotlivými lékaři. Pro výše uvedený účel Společnost zpracovává osobní údaje lékařů v rozsahu dle uděleného souhlasu (zejména jméno a příjmení, kontaktní údaje aj.).

Návštěvníci webových stránek

Návštěvníci těchto webových stránek (dále jen „návštěvníci“) nemusí v případě, že chtějí tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje. Rozhodnou-li se návštěvníci dobrovolně vložit své osobní údaje, pak webové stránky Společnosti shromažďují vložené osobní údaje. Společnost tyto údaje využije pouze k účelům uvedeným tam, kde byly osobní údaje poskytnuty. Je-li to v zájmu návštěvníků Společnosti, smí použít uvedené informace k tomu, aby se s návštěvníky spojila či k dokonalejšímu zjištění potřeb návštěvníků a následnému zlepšení služeb Společnosti.

Aby Společnost mohla lépe přizpůsobit obsah elektronické komunikace potřebám a preferencím jednotlivých adresátů, tak je oprávněna na základě jejich souhlasu analyzovat podrobnosti této elektronické komunikace jako např. údaje o úspěšnosti doručení či kliknutí na příslušné odkazy obsažené ve sdělení. Takto udělený souhlas může být kdykoli později jednoduše odvolán, a to i v rámci každé jednotlivé zprávy.     

Tyto webové stránky využívají soubory cookie, aby webové stránky přizpůsobily potřebám svých návštěvníků. Podrobnosti o podmínkách použití cookies na těchto webových stránkách jsou uvedeny v Podmínkách použití cookies.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů Společnosti je dobrovolné. Subjektům údajů náleží ohledně jejich osobních údajů následující práva:

 • právo přístupu k jejich osobním údajům a právo získat informace o zpracování jejich osobních údajů, které nevyplývají z tohoto informačního sdělení;
 • právo od Společnosti coby správce osobních údajů požadovat, aby:
  – opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje;
  – vymazala osobní údaje ve stanovených případech, např. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo již nejsou pro Společnost potřebné;
  – omezila zpracování osobních údajů subjektu údajů (tj. aby Společnost v zásadě pouze osobní údaje uchovávala a jinak je nezpracovávala) ve stanovených případech, tj. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy, nebo namítá-li subjekt údajů jejich nepřesnost, či nepotřebuje-li je Společnost, ale subjekt údajů je požaduje;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, např. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, zjistí-li nebo domnívají-li se, že zpracování jejich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy;
 • v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před odvoláním souhlasu;
 • v případě zpracování osobních údajů z titulu oprávněných zájmů Společnosti právo namítat takové zpracování.
  Pro uplatnění veškerých výše uvedených práv, jakož i v případě jakýchkoliv otázek a stížností týkajících se zpracování osobních údajů, mohou subjekty údajů kontaktovat Společnost na e-mailové adrese gdpr.cz@chiesi.com nebo na korespondenční adrese sídla Společnosti.

Podmínky použití Cookies

Tyto podmínky se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností Chiesi CZ s.r.o. (dále jen “provozovatel” nebo „CHIESI“). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které v našich stránkách odkazujeme.

Pokud máte otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání osobních údajů, jakož i zveřejnění povolení, blokování nebo výmaz údajů, pak nás prosím kontaktujte na kontaktní adrese uvedené na stránce.

COOKIES

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být odesílány do prohlížeče při návštěvě webových stránek a uloženy na vašem zařízení. (Pokyny, jak změnit nastavení pro soubory cookies, naleznete v nápovědě každého webového prohlížeče.) Vezměte prosím na vědomí, že když soubory cookies úplně zakážete, web NeoPaliativa a s ním spojené aplikace nemusí pracovat správně.

Na webových stránkách NeoPaliativa používáme soubory cookies několika způsoby, jako například:

 • ověření a identifikaci uživatelů našich webových stránkách a aplikacích, s cílem poskytnout požadované služby
 • uchování preferencí uživatele, nebo tam, kde byla při předchozí návštěvě webu přerušena předchozí relace
 • měření využívání našich webových stránek za účelem zlepšení a přizpůsobení služeb podle zájmů uživatelů
 • pochopení pravděpodobných zájmů uživatelů s cílem poskytovat více cílené zprávy na webových stránkách
 • vypracovávání analýz a personalizace stránek CHIESI – zákazníci tyto služby používají k měření využívání svých webových stránek nebo k vytváření webových stránek a online zpráv zaměřených na uživatele

Další Informace o souborech Cookies

Podobné technologie jako soubory cookies

Soubory cookies se z technického hlediska nazývají „Soubory cookies protokolu HTTP“. Pro podobné účely lze použít i jiné technologie, například místní úložiště HTML5. HTML5 lze použít k ověřování uživatelů, sledování informací poskytnutých uživatelem a pro zapamatování preferencí uživatele (viz výše).

Webové signály (web beacons) a vložené skripty jsou techniky, které se používají na našich webových stránkách a v aplikacích, stejně jako v některých zprávách a e-mailech. Webové signály (web beacons nebo „tag“) se skládají z jednoduchého programového kódu, který je součástí webové stránky, e-mailu a zprávy, které komunikují s CHIESI (nebo partnerskou společností), když jsou zobrazené nebo vybrané. Skripty jsou programovací kódy vložené uvnitř některých našich webových stránek, které měří využívání prostředků (např. odkazů), na které kliknete. Tyto informace používáme ke zlepšení našich webových stránek a on-line služeb, jejich přizpůsobení zájmům potenciálních uživatelů a provedení průzkumu trhu. V prohlížeči mohou uživatelé zakázat možnosti skriptování, jako je JavaScript. (Pokyny, jak změnit nastavení, naleznete v nápovědě.) Mějte na paměti, že pokud zakážete možnosti skriptování, některé aspekty webu NeoPaliativa nemusí fungovat správně.

Způsob správy souborů cookies a podobných technologií

Usnadnění správy souborů cookies poskytuje web NeoPaliativa přes ovládací prvky prohlížeče. Cookies se dají přijmout, ale zároveň můžete zrušit jejich používání pro behaviorální cílení reklamy – ovládací prvky pro změnu preferencí a zrušení jsou k dispozici na stránkách: http://choice.live.com/advertisementchoice

Ovládací prvky prohlížeče pro blokování souborů cookies.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies, nastavení prohlížeče ale můžete změnit a soubory cookies blokovat. Například v prohlížeči Internet Explorer 11 můžete soubory cookie blokovat následujícím způsobem:

 1. Vyberte tlačítko „Nástroje“ (Tools), a potom vyberte položku „Možnosti internetu“(Internet Options)
 2. Vyberte položku „Ochrana osobních údajů“ (Privacy) na vrchu okna
 3. Posuňte kurzor nahoru nebo dolů a vyberte typy souborů cookies, které se mají zablokovat Pokyny na blokování cookies v jiných prohlížečích jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů každého prohlížeče. Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete blokovat soubory cookie, ztratíte přístup, nebo nebudete moci používat některé interaktivní funkce stránek založené na souborech cookies.
Ovládací prvky prohlížeče pro vymazání souborů cookie.

Pokud cookies akceptujete, můžete je později odstranit. Například v prohlížeči Internet Explorer 11 můžete soubory cookie vymazat následujícím způsobem:

 1. Vyberte tlačítko „Nástroje“ (Tools), a zvolte „Možnosti internetu“ (Internet Options)
 2. V kartě „Obecné“ (General), pod výběrem „Historie procházení“ (Browsing History), vyberte tlačítko „Odstranit“ (Delete)
 3. V okně, které se otevře označte políčko cookies
 4. Vyberte tlačítko „Odstranit“ (Delete). Pokyny pro vymazání cookies v jiných prohlížečích jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů každého prohlížeče. Pokud cookies vymažete, nastavení a předvolby, které kontrolují, včetně předvoleb reklamy, budou odstraněny a možná je budete muset znovu vytvořit.
Ovládací prvky analýz třetích stran.

Jak je podrobně popsáno níže, mnoho webových stránek využívá služeb analýzy s cookies třetích stran a vložených skriptů pro sestavování souhrnných statistik týkajících se činností webové stránky. Kliknutím na následující odkazy můžete odmítnout shromažďování nebo používání údajů podle analýz poskytovatelů:

IP adresy a soubory cookies

Můžeme shromažďovat údaje o počítači, včetně informací kde jste dostupní, vašich IP adres, operačním systému a typu prohlížeče pro naše systémy a správu. Tyto údaje se používají k sestavování statistik o akcích prováděných uživateli při prohlížení a nevyžadují žádnou identifikaci. Ze stejného důvodu můžeme získat informace o vašem obecném používání internetu pomocí souborů cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače. Soubory cookies obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk počítače a pomáhají nám zlepšit naši webovou stránku, poskytnout vám lepší služby a přizpůsobit se. V souhrnu nám umožňují:

 • Provedení obecného odhadu množství našich návštěvníků a odhad, jak používat naše stránky
 • Rozpoznat vás při návratu na naše stránky
 • Ukládání informací o vašich preferencích s cílem přizpůsobit naše stránky podle vašich zájmů
 • Urychlení vyhledávání

Navíc umožňujeme třetím stranám shromažďovat cookies při používání našich webových stránek. V souhrnu nám umožňují:

 • Vytvoření záznamu o první a poslední stránce, kterou navštívíte a o celkovém počtu návštěv na našich webových stránkách
 • Vytvoření záznamu o tom, kolik času strávíte na každé stránce z našich webových stránek
 • Vytvoření záznamu o tom, jak jste navštívili naši stránku
 • Vytvoření záznamu o tom, jak jste se přihlásili na lokalitu, včetně jakýchkoliv vyhledávání klíčových slov, vyhledávače informací nebo referentů

Více obecných informací o souborech cookies a o tom, jak omezit nebo zablokovat cookies používané touto webovou stránkou, naleznete na stránce http://www.aboutcookies.org/.

Upozorňujeme, že pokud omezíte nebo zablokujete cookies, které používá tento web, můžete snížit jeho funkčnost a použitelnost.

Místo uložení osobních údajů a zavedená vhodná technická a organizační opatření

Společnost udržuje odpovídající administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky na zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu údajů a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Společnost používá a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů stanovených v tomto informačním sdělení. Nepotřebuje-li již Společnost pro tyto účely získané osobní údaje, pak jsou takové osobní údaje smazány, s výjimkou osobních údajů, u nichž zákon stanoví povinnost archivace.

Předání osobních údajů třetím subjektům

Osobní údaje, které Společnost shromažďuje o subjektu údajů, dále neposkytuje třetím osobám, s výjimkou případů popsaných v tomto informačním sdělení nebo případů, kdy o tom Společnost subjekt údajů jinak výslovně informuje.
Společnost může případně sdílet osobní údaje lékařů se svými partnery (např. s agenturou, hotelem či jinou ubytovací institucí, dopravní společností, pořadateli akce), bude-li to nutné pro organizaci příslušné akce, a to ve vztahu k účelům popsaným v tomto informačním sdělení.

Přístup k některým osobním údajům může mít dodavatel IT služeb (správa IT systému), příp. dodavatel vybraného softwaru.
Společnost rovněž poskytuje osobní údaje státním a jiným veřejným orgánům:
(i) pokud to od ní vyžaduje zákon;
(ii) v reakci na požadavek soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo jiných veřejných orgánů; nebo
(iii) pokud se Společnost domnívá, že takové poskytnutí je nezbytné pro zabránění fyzické újmě, škody nebo finanční ztrátě.

Společnost v této souvislosti prohlašuje, že si pečlivě vybírá své dodavatele, subdodavatele a jiné smluvní partnery, a pouze spolehlivým partnerům předává osobní údaje v nezbytném rozsahu. Od zpracovatelů osobních údajů navíc smluvně vyžaduje, aby osobní údaje zpracovávali výhradně v souladu s jejími pokyny a je-li to nezbytné pro poskytování služeb nebo pro plnění zákonných požadavků. Společnost od nich rovněž vyžaduje, aby zavedli náležitá opatření na ochranu zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů.

Aktualizace informací

Toto informační sdělení může být kdykoliv aktualizováno v důsledku změn postupů Společnosti pro zpracování a ochranu osobních údajů. Společnost umístí na své webové stránky oznámení, kterým bude subjekty údajů informovat o všech významných změnách tohoto sdělení.