Podmínky Služeb

Podmínky Služeb – Kdo jsme

Společnost Chiesi CZ s.r.o., IČO: 616 79 381, se sídlem: Praha 4 – Nusle, Na Květnici 878/33, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 35246 (dále jen „Společnost“) coby správce osobních údajů respektuje soukromí osob a ctí ochranu osobních údajů. Z uvedeného důvodu si přeje prostřednictvím tohoto sdělení informovat lékaře, pacienty, uchazeče o zaměstnání či další subjekty údajů o tom, jak Společnost při své činnosti nakládá s jejich osobními údaji, zejména jaké údaje jsou zpracovávány a k jakým účelům. Společnost upozorňuje, že v postavení subjektů údajů jsou pouze fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „subjekty údajů“).

Podmínky služeb – NeoPaliativa byla založena za účelem poskytování odborných informací pro zdravotníky. Pro ochranu osobních údajů viz příslušnou sekci.

Send this to a friend