TEAM

Multidisciplinarita

Snažíme se zlepšit perinatální a neonatální paliativní péči v České republice. Zdravotnickým profesionálům poskytujeme esenciální informace, které umožňují lepší komunikaci a rozhodování.

PracovnÍCI

Jsme malý tým s velkými myšlenkami

PracovnÍCI

Spolupracujeme s

Podpůrný a paliativní tým

Součástí komplexní péče o novorozence hospitalizované na neonatologickém oddělení ÚPMD se závažným či život limitujícím onemocněním je i podpůrný a paliativní tým. Tento tým se podílí na odborné a psychosociální péči o rodiny těchto pacientů.

Díky podpoře partnerů se podpůrný a paliativní tým věnuje i vzdělávací činnosti zdravotníků ÚPMD na poli perinatální paliativní péče. V roce 2020 je již nezbytnou součástí podpůrné péče i Centrum Provázení.

Rodinám při zjištění závažné vrozené vývojové vady, předčasně narozených novorozenců, novorozenců hospitalizovaných na RES/JIP a intermediárním oddělení novorozeneckého pracoviště, dětí narozených v ÚPMD s potřebou komplexní dlouhodobé péče.

5000+

Porodů každoročně v ÚPMD

Statisticky přináší případy spojené s neonatální paliativní péčí. 

5+

Let zkušeností

Podpůrný a paliativní tým ÚPMD nabízí potřebnou podporu.

KOMUNIKACE
100%
KRIZOVÁ INTERVENCE
100%
PALIATIVNÍ PÉČE
100%
NAŠE CESTA

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede

Iniciace

Potřeba nemocničního podpůrného a paliativního týmu

NeoPaliativa - pexels christina morillo 1181534 1
NeoPaliativa - Layer 0 1
Partneři

Laskavá pomoc a potřebná podpora od našich partnerů

Konference

Unikátní sympozium perinatální paliativní péče v ÚPMD 

NeoPaliativa - Layer 1
NeoPaliativa - pexels christina morillo 1181622 1
Stabilita

Období růst a stabilizace týmu v péči o naše malé pacienty 

Registrujte se a využijte výhod členství v projektu NeoPaliativa