Jsme malý tým, s velkými myšlenkami

Multidisciplinární Přístup

Rozvoj prenatální diagnostiky v posledních desetiletích zvyšuje pravděpodobnost časného záchytu závažných vrozených vad a pokroky v intenzivní neonatologické péči umožňují nemocným a nezralým novorozencům stále větší šanci na přežití.

V situaci, kdy prognóza onemocnění je nepříznivá či nejistá, se vytvoření plánu holistické péče zaměřené na komfort novorozence a podporu rodiny stává nezbytnou součástí péče v neonatologii.

PALIATIVNÍ TEAM

NeoPaliativa | Woman

Zuzana Staníčková

VEDOUCÍ PROJEKTU

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Vedoucí Klinický pracovník Rizikové Ambulance ÚPMD

Řešitel grantů AVAST

NeoPaliativa | Woman

Klára
Berková

LÉKAŘKA

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

NeoPaliativa | Man

Jiří
Halbrštát

LÉKAŘ

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

NeoPaliativa | Man

Peter
Korček

WEBDESIGN

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Infantools – edukační materiály pro Neonatologii
www.infantools.com

NeoPaliativa | Man

Zbyněk
Straňák

ZÁŠTITA

Primář Novorozeneckého oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Primář Novorozeneckého oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

SPOLUPRÁCE

NeoPaliativa | Woman

Mahulena
Exnerová

LÉKAŘKA

Primářka DKO a DIOP – Nemocnice Hořovice

Předsedkyně Sekce Dětské Paliativní Péče ČSPM
www.detska.paliativnimedicina.cz

Externí Pediatr Cesta Domů
www.cestadomu.cz

www.pallium.cz

NeoPaliativa | Woman

Petra
Tomalová

METODIK

Centrum Provázení
www.centrumprovazeni.cz

NeoPaliativa | Man

Cesta
Domů

HOSPIC

Domácí hospic na území hlavního města Prahy
www.cestadomu.cz

NeoPaliativa | Man

Adam
Houska

LÉKAŘ

Podpůrný a Paliativní tým
Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady

Výzkumný pracovník Centra Paliativní Péče
www.paliativnicentrum.cz

FINANCOVÁNÍ a PODPORA

NeoPaliativa | Chiesi Logo 1.Primary
NeoPaliativa | Avast Logo
NeoPaliativa | UPMD Logo

testimonials

NeoPaliativa | Person Female

Ochota pomáhat a naslouchat byla pro nás klíčová. Děkujeme za veškerou pomoc.

– Z.S.

NeoPaliativa | Person Male

Pomoc a Podpora pro naší rodinu přišla v těch nejtěžších momentech a jsme za ní velmi vděční.

– P.K.

Kontaktujte nás pro případné Konzultace

Send this to a friend