O nás

Multidisciplinarita

Jsme malý tým s velkými myšlenkami.

“Pracovníci z podpůrně-paliativního týmu nám pomohli v těch nejtěžších momentech. Děkujeme.”

Sára K. – Praha

PracovnÍCI

Zuzana Staníčková

VEDOUCÍ PROJEKTU

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Vedoucí Klinický pracovník Rizikové Ambulance ÚPMD
Řešitel grantů AVAST

+420 296 511 477 (514)

Klára Berková

LÉKAŘKA

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

+420 296 511 477 (514)

Jiří Halbrštát

LÉKAŘ

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

+420 296 511 514

Peter Korček

WEBDESIGN

Novorozenecké oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Infantools – edukační materiály pro Neonatologii
www.infantools.com

+420 296 511 514

Zbyněk Straňák

ZÁŠTITA

Primář Novorozeneckého oddělení
Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Předseda České Neonatologické Společnosti ČLS JEP
www.neonatologie.cz

+420 296 511 514 (806)

SPOLUPRACUJEME S

Mahulena Exnerová

LÉKAŘKA

Primářka DKO a DIOP – Nemocnice Hořovice

Předsedkyně Sekce Dětské Paliativní Péče ČSPM
www.detska.paliativnimedicina.cz

Externí Pediatr Cesta Domů
www.cestadomu.cz

www.pallium.cz

Petra Tomalová

METODIK

Centrum Provázení
www.centrumprovazeni.cz

Adam Houska

LÉKAŘ

Podpůrný a Paliativní tým FNKV

Centrum Paliativní Péče
www.paliativnicentrum.cz

Cesta Domů

HOSPIC

Domácí hospic na území hlavního města Prahy
www.cestadomu.cz

neopaliativa

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.