KURZY A WORKSHOPY

Možnosti dalšího vzdělávání​

Neustálý růst v oblasti obecné a speciální (perinatální a neonatální) paliativní péče.

NeoPaliativa - Prazdna Kolebka

Péče o rodiče po perinatální ztrátě

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. Mgr. Zuzana Hrušková

Dlouhá cesta , Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

E-learning spojený s dvěma celodenními workshopy zaměřený na všechny aspekty péče o rodiče při perinatální ztrátě (komunikace, truchlení, rituály, podpora rodičů, spolupráce zdravotníků, návaznost na péči po dimisi).


NeoPaliativa - Paliativni Centrum Logo

Kurzy pořádané Centrem Paliativní Péče

PhDr. Martin Loučka, PhD. MUDr.Adam Houska

Centrum paliativní péče

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.

ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Děkujeme za podporu Nadace rodiny Vlčkových, která je partnerem programu. Kurz probíhá pod odbornou garancí Sekce paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP.


NeoPaliativa - Pallium Logo

Úvod do dětské paliativní péče

MUDr. Mahulena Exnerová, PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

PALLIUM

Vzdělávací akce ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, která je odborným garantem programů kurzů. Všechny kurzy jsou pořádané dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny kredity České lékařské komory a rovněž registrované Českou asociací sester. Kurz Úvod do dětské paliativní péče má navíc mezinárodní akreditaci u ICPCN. Jedná se o třídenní kurz určený lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním.

NeoPaliativa - Perinatalni ztrata Logo

Perinatální Ztráta

Bc. Vendula Chaloupková, DiS., Bc. Mgr. Hana Sedláková

PERINATÁLNÍ ZTRÁTA

Cílem workshopu je nabídnout účastníkům komplexní vhled do problematiky perinatální ztráty a pomoci jim profesně i lidsky náročnou situaci zvládnout. Workshop je určen pro lékaře, porodní asistentky, všeobecné sestry, mediky a studenty VŠ, duly a další pomáhající profese.


NeoPaliativa - Perinatalni ztrata Logo

Workshop na vysokých školách

TerezA JanečkovÁ

PERINATÁLNÍ ZTRÁTA

V rámci projektu Začít znovu nabízíme všem katedrám porodní asistence na českých univerzitách přednášku o tématu perinatální ztráty. Chceme edukovat studentky porodní asistence jako zdravotnické odborníky a budoucí průvodkyně žen ve složité situaci při ztrátě dítěte.

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Organizace zabývající se obecnou a specializovanou paliativní péčí

NeoPaliativa - Cesta Domu Logo
Cesta Domů​

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým

NeoPaliativa - Paliativni Centrum Logo
Centrum Paliativní Péče​

Zlepšujeme péči o umírající napříč systémem zdravotní a sociální péče.

NeoPaliativa - CSPM Logo
Dětská Paliativní Péče

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP spolupracuje s Institutem Pallium