VŽDY AKTUÁLNĚ

Odborné publikace

Seznamte se s nejnovější literaturou (odborné společnosti, výzkumné projekty, klinické studie) zaobírající se paliativní péčí. Manuskripty jsou převážně v anglickém jazyku.

POWERED BY PUBMED

Nejnovější mezinárodní publikace o paliativní péči

NeoPaliativa - Pubmed Logo
NeoPaliativa - NeoPaliativa Logo New 2
NeoPaliativa - Medline Logo