VŽDY AKTUÁLNĚ

Odborné publikace

Seznamte se s nejnovější odbornou literaturou zaobírající se paliativní péčí. Vybrat si můžete prostřednictvím databáze Pubmed nebo si prostudovat český překlad standardů dětské paliativní péče IMPACCT (Improving Palliative, Aged and Chronic Care through Clinical Research and Translation).

ESENIÁLNÍ DOKUMENTACE

Nejnovější mezinárodní publikace o paliativní péči

IMPACCT

Improving Palliative, Aged and Chronic Care through Clinical Research and Translation