VŽDY AKTUÁLNĚ

Odborné publikace

Seznamte se s nejnovější odbornou literaturou zaobírající se paliativní péčí.

UP TO DATE

Nejnovější mezinárodní publikace o paliativní péči

Chyba RSS: A feed could not be found at `https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/search/1hCS5QvDf5q1Rl2_nTsHRUYN4-Wi3WOqBrDSI7PXYbokFDtktb/?limit=10&utm_campaign=pubmed-2&fc=20220712151217`; the status code is `500` and content-type is `text/html; charset=utf-8`
Chyba RSS: A feed could not be found at `https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/search/1LkKTHPdB0K-zcEStbAgmbJaCqQ0j8B4gI3bVrCSH7OUZir5W5/?limit=10&utm_campaign=pubmed-2&fc=20220712152213`; the status code is `500` and content-type is `text/html; charset=utf-8`
Chyba RSS: A feed could not be found at `https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/search/1LU7YBGfC-yPn9_QX6BglAAgO7R0XELp81THwPtSQUV1HY6cn6/?limit=10&utm_campaign=pubmed-2&fc=20220712152621`; the status code is `500` and content-type is `text/html; charset=utf-8`
Chyba RSS: A feed could not be found at `https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/search/1TK-00Bd3YGYJ78fPDd–OLR6kLqCk4cBCOYIqkNjIjd1fVMzy/?limit=10&utm_campaign=pubmed-2&fc=20220712152825`; the status code is `500` and content-type is `text/html; charset=utf-8`
Chyba RSS: A feed could not be found at `https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/search/1BkdSGR7C2Z9UX7gDNxEJvKNrEMoxG9rLRCNAt-f77ZGVzHce0/?limit=10&utm_campaign=pubmed-2&fc=20220712152932`; the status code is `500` and content-type is `text/html; charset=utf-8`
Chyba RSS: A feed could not be found at `https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/search/1PGhx32McSRPSlPuV0Rgd_MLCm1GnfsO9FWgIMd5F-3OGFVEf5/?limit=10&utm_campaign=pubmed-2&fc=20220712153041`; the status code is `500` and content-type is `text/html; charset=utf-8`
IMPACCT

Improving Palliative, Aged and Chronic Care through Clinical Research and Translation

KNIHY

Zajímavé monografie a odborné texty na téma dětská paliativní péče

NeoPaliativa - Prakticky pruvodce DPP
Druhé aktualizované vydání, faktická řešení všech obvyklých problémů v klinické praxi, kterým každodenně čelí profesionálové pečující o umírající děti s nejrůznějšími diagnózami a jejich rodiny. 

Autor knihy je britský pediatr a paliatr s mnohaletou zkušeností s péčí o umírající děti na celém světě včetně rozvojových zemí. Druhé vydání publikace je doplněno o tři nové kapitoly, MUDr. Lucie Hrdličkové a MUDr. Zuzany Staníčkové, které jsou zaměřené na specifika perinatální paliativní péče, nemocniční paliativní péče a plánování péče.

Kniha nabízí praktická řešení všech obvyklých problémů v poskytování dětské paliativní péče, kterým čelí profesionálové pečující o umírající děti a jejich rodiny v každodenní klinické praxi, věnuje se i komunikaci závažných zpráv, pomoci rodinám v těžkých situacích, podpoře při řešení etických a spirituálních otázek a možnostem podpory truchlících rodičů.

PUBLIKACE

Zprávy z projektů nebo články v indexovaných časopisech s recenzním řízením

Přinášíme závěrečnou zprávu projektu, v rámci kterého jsme mapovali současnou situaci v oblasti perinatální paliativní péče v ČR, včetně identifikace překážek v dalším rozvoji této oblasti.