VŽDY AKTUÁLNĚ

Odborné publikace

Seznamte se s nejnovější odbornou literaturou zaobírající se paliativní péčí.

UP TO DATE

Nejnovější mezinárodní publikace o paliativní péči

IMPACCT

Improving Palliative, Aged and Chronic Care through Clinical Research and Translation

KNIHY

Zajímavé monografie a odborné texty na téma dětská paliativní péče

NeoPaliativa - Prakticky pruvodce DPP
Druhé aktualizované vydání, faktická řešení všech obvyklých problémů v klinické praxi, kterým každodenně čelí profesionálové pečující o umírající děti s nejrůznějšími diagnózami a jejich rodiny. 

Autor knihy je britský pediatr a paliatr s mnohaletou zkušeností s péčí o umírající děti na celém světě včetně rozvojových zemí. Druhé vydání publikace je doplněno o tři nové kapitoly, MUDr. Lucie Hrdličkové a MUDr. Zuzany Staníčkové, které jsou zaměřené na specifika perinatální paliativní péče, nemocniční paliativní péče a plánování péče.

Kniha nabízí praktická řešení všech obvyklých problémů v poskytování dětské paliativní péče, kterým čelí profesionálové pečující o umírající děti a jejich rodiny v každodenní klinické praxi, věnuje se i komunikaci závažných zpráv, pomoci rodinám v těžkých situacích, podpoře při řešení etických a spirituálních otázek a možnostem podpory truchlících rodičů.

PUBLIKACE

Zprávy z projektů nebo články v indexovaných časopisech s recenzním řízením

Přinášíme závěrečnou zprávu projektu, v rámci kterého jsme mapovali současnou situaci v oblasti perinatální paliativní péče v ČR, včetně identifikace překážek v dalším rozvoji této oblasti.