Nové Projekty

NeoPaliativa - Announcement
Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Rádi bychom Vás informovali o nově přidaných projektech v části Vzdělávání → Kurzy.

Primárně se jedná o aktivity rozsáhlé koordinační multioborové skupiny Koncepce, která má za cíl optimální implementaci dětské a perinatální paliativní péče v ČR. Koncepce se zabývá péčí o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou, jejich rodiny a rodiny po nečekané ztrátě.

Dalším projektem je ECHO (Extention for Community Healthcare Outcomes). ECHO představuje mezinárodní edukační program, jehož cílem je zlepšení výsledků komunitní zdravotní péče. Jeho hlavní myšlenkou je snaha o zvýšení odborné expertízy a komunitní kapacity pro poskytování nejlepší klinické praxe v regionech “decentralizací” odborných znalostí. Základní devizou ECHO modelu vzdělávání je schopnost reagovat na potřeby nemocných pacientů a jejich rodin předáváním „správných znalostí, na správné místo, ve správný čas“. Projekt ECHO FN Motol je zaměřen na obor dětské paliativní péče.

Více informací prostřednictvím odkazu níže:

Podobné příspěvky