Jiří Halbrštát

Limitace orgánové podpory

Cílem péče lékaře-neonatologa je samozřejmě záchrana života a uzdravení jeho pacientů. V praxi bohužel dochází k situacím, kdy léčba jen udržuje základní životní funkce, ale nevede k úzdravě ani nepřináší pro pacienta žádný jiný benefit. Taková léčba pak není v nejlepším zájmu pacienta a je třeba pečlivě zvažovat, zda paliativní péče a případně limitace …

Celý článek