VI. Motolská Konference Paliativní Péče

VI. Motolská Konference Paliativní Péče

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Fakultní Nemocnice Motol Vás srdečně zve na online konferenci Paliativní péče. Registrace na konferenci bude probíhat prostřednictvím emailu miroslava.mikasova@fnmotol.cz Další podrobnosti…

Komunikace

Komunikace

Neonatální a perinatální paliativní péče přináší komunikačně velmi náročná témata. Témata zahrnují odhalení závažné vrozené vývojové vady, porod na hranici viability, rozhodování o ukončení orgánové podpory…

Paliativní Péče

Paliativní Péče

Nezanedbatelný počet pacientů novorozeneckých oddělení je každý rok postižen život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Rozvoj prenatální diagnostiky v posledních desetiletích zvyšuje pravděpodobnost časného záchytu…

Bolest a její terapie

Bolest a její terapie

Úleva od bolesti a utrpení je jedním z nejdůležitějších cílů poskytování paliativní péče. Novorozenci, včetně extrémně nezralých, prožívají bolest, ale na rozdíl od starších dětí a…

End of content

End of content