postupy

Paliativní Péče

Nezanedbatelný počet pacientů novorozeneckých oddělení je každý rok postižen život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Rozvoj prenatální diagnostiky v posledních desetiletích zvyšuje pravděpodobnost časného záchytu závažných vrozených vad a pokroky v intenzivní neonatologické péči umožňují nemocným a nezralým novorozencům stále větší šanci na přežití. V situaci, kdy prognóza onemocnění je nepříznivá …

Celý článek

Limitace orgánové podpory

Cílem péče lékaře-neonatologa je samozřejmě záchrana života a uzdravení jeho pacientů. V praxi bohužel dochází k situacím, kdy léčba jen udržuje základní životní funkce, ale nevede k úzdravě ani nepřináší pro pacienta žádný jiný benefit. Taková léčba pak není v nejlepším zájmu pacienta a je třeba pečlivě zvažovat, zda paliativní péče a případně limitace …

Celý článek

Komunikace

Neonatální a perinatální paliativní péče přináší komunikačně velmi náročná témata. Témata zahrnují odhalení závažné vrozené vývojové vady, porod na hranici viability, rozhodování o ukončení orgánové podpory a úmrtí plodu nebo novorozence. Ve všech těchto situacích, které jsou extrémně stresující, je potřeba přistupovat k rodině jako k celku a poskytnout jí podporu na …

Celý článek

Hranice Viability

Novorozenci narození před 22. týdnem těhotenství nejsou mimo dělohu schopni přežít. Důvodem je nezralost plic, které v této fázi vývoje neumožňují výměnu krevních plynů ani při použití nejmodernějších technologií současné neonatální péče. Hranice viability je ve většině zemí stanovena na 24.týden těhotenství. Úvod – základní definice Viabilita = schopnost plodu …

Celý článek

Bolest a její terapie

Úleva od bolesti a utrpení je jedním z nejdůležitějších cílů poskytování paliativní péče. Novorozenci, včetně extrémně nezralých, prožívají bolest, ale na rozdíl od starších dětí a dospělých nemohou prožívání stresu verbalizovat, tudíž jsou plně závislí na včasném rozpoznání, vyhodnocení a adekvátním zásahu. Diagnostika bolesti a diskomfortu u novorozenců je prováděna na …

Celý článek