Služby

Multidisciplinární Přístup

Rozvoj prenatální diagnostiky zvyšuje pravděpodobnost záchytu závažných vrozených vad a pokroky v intenzivní neonatologické péči umožňují nemocným a nezralým novorozencům stále větší šanci na přežití.

V situaci, kdy prognóza onemocnění je nepříznivá či nejistá, se vytvoření plánu holistické péče zaměřené na komfort novorozence a podporu rodiny stává nezbytnou součástí péče v neonatologii.

Služby projektu NeoPaliativa lze shrnout do několika kategorií.

NeoPaliativa | undraw my current location om7g 1

Paliativní Péče

Nezanedbatelný počet pacientů novorozeneckých oddělení je každý rok postižen život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Prenatální diagnostika zvyšuje pravděpodobnost časného záchytu závažných vrozených vad a pokroky v intenzivní neonatologické péči umožňují nemocným a nezralým novorozencům stále větší šanci na přežití. V situaci, kdy prognóza onemocnění je nepříznivá či nejistá, se vytvoření plánu holistické péče zaměřené na komfort novorozence a podporu rodiny stává nezbytnou součástí péče v neonatologii.

Multidisciplinární přístup

Palliate znamená mírnit, tišit

Informační portál o Paliativní péči

Relativně “mladý” obor s poměrně krátkou historií

Komunikace

Neonatální a perinatální paliativní péče přináší komunikačně velmi náročná témata jako je odhalení závažné vrozené vývojové vady, periviabilní porod, rozhodování o ukončení orgánové podpory a úmrtí plodu nebo novorozence. Ve všech těchto extrémně stresujících situacích, je potřeba přistupovat k rodině jako k celku a poskytnout jí podporu na mnoha úrovních. Otevřená empatická komunikace je pro tyto účely klíčová.

Empatická komunikace

Bazální nástroj Paliativní Péče

Srozumitelné a jasné sdělení informace

Protokol SPIKES

Centrum Provázení

Centrum provázení nabízí podporu rodinám dětských pacientů při léčebné i paliativní péči. Jde o děti se vzácným onemocněním, s těžkým zdravotním postižením, narozené předčasně nebo s nízkou či extrémně nízkou porodní hmotností.

Období čekání na diagnózu

Sdělení diagnózy

Změna zdravotního stavu Vašeho dítěte

Zajištění zdravotnických pomůcek

Vzdělávání

NeoPaliativa slouží i jako informační portál o různých postupech v lékařské a ošetřovatelské péči o těžce nemocné novorozence vyžadující intenzivně-resuscitační péči

Komfort a Léčba bolesti

Nejnovější články

Lékařské a Ošetřovatelské postupy

Kontinuita vzdělávání

Kontaktujte nás pro případné Konzultace

Send this to a friend